Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Láska nesmí být falešná


Láska je straÅ¡nÄ› krásná vÄ›c a lásku můžeme slavit každý den. Protože my musíme rozdávat lásku každý den úplnÄ› každému ÄlovÄ›ku, kterého potkáme. A říká se, že lásku musíme dát i tÄ›m, koho nemáme rádi, protože když toho ÄlovÄ›ka tÅ™eba nemáme tolik rádi nebo v oblibÄ›, nebo on nemá v oblibÄ› nás, tak prostÄ› vždycky je dobré opravdu tu lásku dávat vÅ¡em. Je to prostÄ› potÅ™eba, protože my se budeme cítit vnitÅ™nÄ› v duÅ¡i mnohem líp, než kdybychom opravdu byli protivný, zákeÅ™ní jako ten druhý ÄlovÄ›k. UrÄitÄ› mi rozumíte, jak to myslím, a chápu, že každý den není posvícení.
 
Dvě ženy
 
Každý den Å™ešíme nÄ›jaké problémy, máme nÄ›jaké stresy, tÅ™eba v práci nebo kdekoliv jinde, máme nÄ›jaké vyÅ™izování a nás to vyÄerpává, ale prostÄ› je potÅ™eba vždycky, když potkáme nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, abychom se prostÄ› usmívali na nÄ›ho a celkovÄ› i na ten svÄ›t, protože pro nás je to mnohem lepší a budeme se cítit vnitÅ™nÄ› mnohem líp. Lásku, musíme cítit, protože láska je opravdu uvnitÅ™ ÄlovÄ›ka a my musíme dÄ›lat vÅ¡echno pro to, abychom dali opravdu lásku vÅ¡em lidem.
 
Dvě ženy
 
Jak už jsem říkala na zaÄátku, protože prostÄ› pro nás je to lepší a budeme vypadat mnohem líp než ti ostatní, kteří jsou opravdu protivní. Protože opravdu znáte, jaké to je, když ÄlovÄ›k se na vás hned podívá od pohledu a je na vás protivný, aniž byste mu nÄ›co udÄ›lali, prostÄ› je to takové nepÅ™ijatelné a ÄlovÄ›k by opravdu takový být nemÄ›l. MÄ›li bysme opravdu být takoví vstřícní prostÄ› a snažit se být druhému ÄlovÄ›ku vstříc a rozhodnÄ› líp se chovat než ten druhý k nám, protože když to udÄ›láte, uvidíte obrovskou zmÄ›nu na sobÄ›, a to je prostÄ› ta láska, která musí být ta skuteÄná. Kdo pozná skuteÄnou lásku, a ne faleÅ¡. Tak to je opravdu velký vítÄ›z. A takový ÄlovÄ›k by mÄ›l být. Když ÄlovÄ›k bude hrát na faleÅ¡, tak tím v životÄ› nic nezískáte. Proto buÄme k sobÄ› vzájemnÄ› upřímní.