Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Proč mají dnes lidé mnohem větší starost o peníze


Je pomÄ›rnÄ› smutným faktem, že bez penÄ›z zkrátka nemůžeme být, a to v žádném vÄ›ku. PrávÄ› za nÄ› si kupujeme bez nadsázky vÅ¡e, co k životu potÅ™ebujeme. Otázkou vÅ¡ak je, jak jich získat dostatek. Pro ÄlovÄ›ka v produktivním vÄ›ku to není takový problém, ale co až půjdeme do penze? V tom okamžiku se nám příjem drasticky sníží, což nás dnes trápí podstatnÄ› více, než kdy dřív, a to z dobrých důvodů.

 

důchodci to nebudou mít snadné

 

Tím prvním je samozÅ™ejmÄ› nárůst inflace. O tom, že platy i důchody rostou mnohem pomaleji, než ceny se vÅ¡eobecnÄ› ví. Znamená to, že si za Äástku, kterou budeme jako důchodci pobírat, koupíme mnohem ménÄ›. A to může být problém, neboÅ¥ nÄ›kteří lidé se tím ocitnou na hranici chudoby. Je tedy jasné, že s tím je nutné nÄ›co dÄ›lat.

 

Dalším faktorem je neudržitelnost naÅ¡eho průběžného důchodového systému. Ten je nastaven tak, že pÅ™i souÄasném vÄ›kovém rozložení populace zkrátka nemůže dlouhodobÄ› fungovat, aniž by jej stát dotoval ze svého rozpoÄtu. To vÅ¡ak není dost dobÅ™e možné v souÄasné situaci, kdy je jeho schodek v podstatÄ› rekordní. To znamená, že důchodci dostanou podstatnÄ› ménÄ›.

 

spoření na důchod

 

Je tedy jasné, že je nutné s tím nÄ›co dÄ›lat. Proto také byla spuÅ¡tÄ›na kampaň, která nabádá pÅ™edevším mladé lidi, aby si sami Å¡etÅ™ili na penzi. Zatímco dříve totiž platilo, že se postará stát, dnes tomu tak není. Je potÅ™eba, aby se ÄlovÄ›k postaral sám o sebe. A naÅ¡tÄ›stí máme mnoho způsobů, jak své peníze pasivnÄ› rozmnožovat, od investic pÅ™es spořící úÄty Äi důchodové spoÅ™ení.

 

I to vÅ¡ak pÅ™ináší urÄité problémy, pÅ™edevším pak pro ty, kteří žijí „od výplaty k výplatě“ a nemají žádné peníze, které by mohli dát stranou. K tomu navíc můžeme pÅ™idat i to, že finanÄní gramotnost u nás není zrovna velká, a vidíme, že situace je vážnÄ›jší, než by se mohlo zdát. Bohužel, vypadá to, že za pár desítek let bude mnoho důchodců skuteÄnÄ› živoÅ™it. Tedy alespoň pokud se nÄ›co radikálnÄ› nezmÄ›ní.