Lobbing v EU

Vážení návštěvníci těchto stránek,

v letošním roce se završilo patnáctileté úsilí a Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie. Vstoupili jsme do nové arény, ve které se musíme ve vlastním zájmu naučit prosadit své zájmy. Legislativní záběr Evropské unie je velmi široký. Nikdo nemůže v EU uniknout z dosahu evropského práva, které se přímo dotýká každého z nás. Právě proto je třeba umět své zájmy bránit již v samotném legislativním procesu.

V Evropském parlamentu jsem působil jako pozorovatel a nyní jsem již půl roku jeho řádný člen ve frakci EPP-ED. Nic pro mne nebylo silnějším zážitkem než právě poznání, že dopady evropské legislativy a politiky jsou opravdu dalekosáhlé. Mohl bych to dokumentovat na mnoha příkladech, počínaje pěstováním cukrové řepy přes pivovarnictví, zemědělství, hospodářskou soutěž, jadernou energetiku, daně až po postavení měst a obcí.

Do všech těchto, ale i mnoha dalších oblastí evropská politika přímo zasahuje. Pokud nechceme, aby nás evropská politika nezasáhla nemile, musíte své zájmy prosazovat a bránit. A to je možné metodami zastupitelské demokracie a nebo také lobbyingem. Ten, kdo bude chtít uspět, určitě využije obě tyto metody. Mnozí si ale kladou otázku, jak konkrétně své zájmy prosazovat. Právě těm jsou určeny tyto stránky. Dozvíte se zde mnohé o fungování institucí Evropské unie i o tom, jak organizovat a vést efektivní lobbistické kampaně.

Jsme na počátku našeho členství v Evropské unii a nacházíme se tedy v „mateřské školce lobbyingu“. Poučme se ve vlastním zájmu co nejdříve. Výchozím materiálem, na jehož základě byly zpracovány tyto stránky, se stala úspěšná publikace nizozemského politologa Rinuse van Schendelena Jak lobbovat v EU aneb Machiavelli v Bruselu, jejíž první české vydání právě vychází. Některé zásadní postřehy této stěžejní práce byly doplněny o odkazy na nejdůležitější dokumenty týkající se lobbyingu, o příklady jednotlivých projektů a výstupy z konferencí, a také o odkazy na literaturu a časopisy věnující se této problematice. Najdete zde i nezbytný slovníček základních pojmů a zkratek, které se s prosazováním zájmů v EU pojí.

V rámci těchto stránek se rovněž seznámíte s nejsilnější pravicovou frakcí Evropského parlamentu EPP-ED a několika vybranými příklady, v nichž úspěšně hájila a prosadila své zájmy.

Přeji Vám zajímavé čtení.