Když chcete znát jednoduchou odpověď, tak musíme jasně říci, že se věnuje bezpečnosti. Jak ale konkrétně? Na to se podíváme, v souvislosti s výpisem toho, co všechno Centrum strategických studií dělá.

Analýzy jako základ

Je pochopitelné, že bez důkladných analýz nelze vyvozovat jakékoliv závěry. I proto jsou jednou z hlavních součástí práce analýzy, které se týkají mnoha oblastí, které mohou bezpečnost ohrožovat. A je jedno, zda je to soukromí lidí, zda je to politika, zda se jedná o hrozbu terorismu, nebo řada dalších věcí. Zjistit, co přesně je konkrétním rizikem, jde celkem snadno.

Vlastní publikační činnost

Ta lehce vyplývá z daných analýz, ale ještě je o něco rozšiřuje. Centrum strategických studií je občanským sdružením, které přichází v první řadě s klasickými publikacemi a studiemi, ve kterých se lze setkat s mnoha tématy, které jsou založena na bezpečnosti. Dále nezapomínejme také na jednodušší čtivo, kterým je vydávaný časopis. Jeho název je Rexter.

Různá veřejná setkání

Když jde o bezpečnost, musí se pochopitelně vést i diskuze. Bez toho to nikdy nepůjde. A tak se aktivity nezaměřují jenom na činnost publikační a psanou, ale i na pořádání různých setkání. Primárně to jsou různé diskuze, a to spojené s tím, že je možné znát názory odborníků. Dále to jsou ale i různé přednášky, stejně jako semináře. Jsou konány v různých místech v naší republice a tak se dá říci, že pro veřejnost, která se chce něco dozvědět, jsou dobře dostupné. Nezapomeňte se však na taková konání dobře vyfiknout. A nemusíte to být jen obyčejný řetízek. Takové stříbrné náušnice s perlou budou trefa do černého.

Lobování

Ano, i to je oblastí, kterému se Centrum strategických studií věnuje. A to samozřejmě nikoliv v souvislosti se svými zájmy, jelikož tím zájmem je každý občan naší země, který si zaslouží celkové bezpečí. A to ve všech oblastech svého života. Pokud jde o konkrétní oblast lobování, tak zcela nechybí ani to, které se týká dnes tolik diskutované Evropské unie.

Dnes existuje celá řada různých organizací a institucí. Pokud se podíváme na jednu, o které můžeme říci, že není nijak neznámou, je to Centrum strategických studií. Na první pohled má poměrně obecný název, což ale neznamená, že zde nemluvíme o zcela jasném zaměření. Nyní si připomeneme něco z historie, která je v souvislosti s touto institucí zajímavá.

Co je to Centrum strategických studií?

Vznik samotný je spojený s tím, že se musíme podívat i na to, co to vlastně Centrum strategických studií je. Když máme být konkrétní, tak se jedná o zcela legitimní neziskovou organizaci. Nejde tedy o žádnou soukromou firmu, ani o žádnou soukromou iniciativu. Jde konkrétně o sdružení několika lidí, kteří mají společné zájmy a ty se snaží prosazovat, ale i rozvíjet.

Proč došlo ke vzniku?

Tato otázka se týká právě daných společných zájmů. Pokud bychom měli být konkrétnější, tak jedním z těch hlavních zájmů není nic jiného, než bezpečnost. A to jak v rámci naší země, tedy České republiky, tak i v rámci Evropy. Bezpečnost každého člověka je dnes velmi důležitá a je třeba jí věnovat nemalou pozornost. A jelikož jde o téma, které se zase tolik neřešilo, tak vznikla právě tato nezisková organizace.

Cílem byla komunikace

Když jde o vznik, nesmíme opomíjet také celkové cíle, které s ním byly spojeny. O jaké přesné cíle se jedná? I zde můžeme být konkrétnější. Jedná se hlavně o komunikaci a rozhovor, spíše na odbornější úrovni. Dále to byly analýzy, publikace, ale i veřejná setkání. Občanské sdružení vzniklo mimo jiné i proto, že začalo pořádat různá setkání, různé semináře, ale stejně tak třeba ni přednášky a mnoho dalších věcí, které měly jedno jasné společné téma. A tím byla právě ona bezpečnost, na kterou nelze zapomínat. K tomu všemu musíme přidat i vlastní publikační činnost, v čele s jasně zaměřeným časopisem.

Občanské sdružení, které má jeden hlavní cíl. A tím je bezpečnost. Jde o poměrně obecné téma, které je spojeno s mnoha jednotlivými oblastmi. Proto se podíváme na několik konkrétních témat, kterými se Centrum strategických studií přímo zabývá, nebo také zabývalo. Je to dobré hlavně k pochopení toho, jakým směrem se vlastně ubírá. Prvním známým tématem je pochopitelně propojení se zahraničím, a to jak s ohledem na spolupráci, tak s ohledem na možnost toho, aby u nás žilo více příslušníků cizího státu. Dnes poměrně aktuální téma.

Věnování se také politice

Ano, i politika dnes souvisí s lidskou bezpečností. I když si to mnoho lidí možná neovědomuje, je to jasný a neoddiskutovatelný fakt. Pokud se na to podíváme přímo, tak mezi jedno z témat, kterým se Centrum strategických studií věnovalo, byly odposlechy. Na jednu stranu nástroj dobrý, ale na stranu druhou nástroj, který se dá poměrně výrazně zneužít. A to je riziko. Stejně tak byla politickým tématem i takzvaná postdemokracie, která je také v dnešní době označována za něco, co můžeme nazvat bezpečnostní hrozbou.

Nechybí terorismus

Téma, které je s bezpečností přímo spojeno a je tedy jasné, že se nedá opomíjet. Byl tu v minulosti, je tu nyní a bude tu i v budoucnu. Jedině správný boj může útoky minimalizovat, stejně jako může nabídnout ochranu všem lidem. Centrum strategických studií se ve svých analýzách věnuje i jemu. A to bez ohledu na to, kde konkrétně je páchán, kým konkrétně je páchán. Ve všech případech je jasnou a velkou hrozbou.

Život každého člověka

Bezpečnost lidí by měla začínat u každého. Proto je dbáno i na analýzy související s životem každého člověka. Mohou to být různé neoprávněné zásahy policie, může se jednat třeba o domácí násilí, nebo je stále velkým tématem dětská prostituce, nebo pedofilie. I toto jsou oblasti, které jsou s bezpečností země výrazně spojovány.

Mnoho neziskových organizací chce být zcela pochopitelně vidět. Centrum strategických studií není žádnou výjimkou a tak se o to snaží co možná nejvíce. Jak konkrétně? Pomocí publikační činnosti. Do té nemusí spadat nutně jenom knihy, jelikož publikační činnost může být spojena i s oblastí časopisů. A právě takový je vydáván a slouží hlavně k tomu, aby se podílel na podpoře bezpečnosti v naší zemi. Samozřejmě nepřímo, jelikož prostřednictvím něj je na mnoho věcí poukazováno, stejně jako je určený i k tomu, aby se vedla debata.

Centrum strategických studií vydává časopis s názvem Rexter

Název je poměrně zajímavý a originální. Pokud vám dané slovo nic neříká, jen třeba připomenout, že se jedná o zkratku. A to hned několika slov. Ty vycházejí vlastně už ze samotného zaměření daného časopisu. Jedná se o publikaci, která je určená hlavně pro výzkum terorismu, ale pochopitelně i dalších hrozeb, kterými je extremismus a také radikalismus. Obojí v naší zemi poměrně výrazně kvete a je tedy jasné o hrozbě nejenom vědět, ale vědět i to, jak se jí postavit. Daný časopis je tedy určený jak k tomu, aby upozornil na možné problémy, tak i proto, aby hledal příčiny, nebo přicházel s možnými řešeními, jak zajistit celkovou bezpečnost v zemi.

Současnost, ale mi minulost

Časopis Rexter je celkem zajímavý i tím, že se nezaměřuje nutně jenom na soudobé problémy, které mohou souviset s různými malými, ale i velkými skupinami. Jedná se o časopis, který je unikátní také v tom, že nezapomíná na pohledy do minulosti. Je to dáno především tím, že mnoho věcí, pokud jde o celkovou bezpečnost, bývá opakováno. U mnohých situací tak dochází k tomu, že se přímo kopírují různorodé scénáře, vlivem čehož může opět dojít k hrozbě. A časopis a Centrum strategických studií na ni dokáže upozornit. A to nejenom na svých stránkách, ale i jinak.

Pokud je něco, co by měla stoprocentně zaručit každý země, a to pro své občany, tak je to zcela pochopitelně bezpečnost. Jak se to daří konkrétně v naší zemi? Musíme říci, žer celkem dobře. Nejenom, že máme jistotu různých policejních, nebo vojenských složek. Existují i další varianty, které k celkové ochraně výrazně přispívají. O co se jedná? Jde o Centrum strategických studií. Pokud jste tento název nikdy neslyšeli, potom je třeba říci, že se jedná o občanské sdružení. Jedná se o nevládní, a také nezávislou organizaci, která se právě oblastí bezpečnosti zajímá.

Co je cílem?

Nejde pochopitelně o složku, která by byla spojována se silou – jako je tomu například u armády. Samotné Centrum strategických studií je totiž zaměřeno spíše tím směrem, že se prostřednictvím něho mohou vést debaty. A to ty odborné. Jde p debaty, které jsou spojeny s tématem bezpečnosti v naší zemi, stejně jako debaty, které jsou spojeny také s prevencí, ale zcela pochopitelně i s řešením různorodých konfliktů. Co je následně výsledkem? Možnost jistoty, že Česká republika bude mnohem bezpečnějším místem. A to proto, že se mohou během této debaty vyhodnotit případná rizika. A prevence je vždy důležitější, než případný výsledný zásah.

Iniciace mnoha věcí

Centrum strategických studií tedy vede debatu. To již víte. Nutno ale připomenout, že ona debata může být spojena s celou řadou akcí, které jsou právě prostřednictvím daného centra iniciovány. O co například se jedná? Hlavně to jsou různé bezpečnostní konference, ale jsou to ale i semináře, na které může přijít nejenom odborná veřejnost. Nechybí ani podpora oblasti vzdělávání, jelikož i toto je okruh, který může být s celkovou bezpečnostní spojen. Okrajová oblast se potom týká i samotných výzkumných projektů a publikační zaměřené, které jsou doplňujícím segmentem toho, co toto sdružení v ČR dělá.