Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Úklid kanceláří překlopte na večer


Když se do vaší kanceláře vřítí uklízečka s šátkem kolem hlavy, s květovanou zástěrou, s gumovými rukavicemi a galošemi na nohou, jistě budí respekt a možná i úsměv, ale vy alespoň víte, že brzy již bude všechno zářit čistotou, a tak stačí být trochu tolerantní a opustit na okamžik pracoviště, aby uklízečka mohla předvést, co umí. Jenže v tu chvíli vám zrovna někdo zavolá, že potřebuje cosi urgentně vyřídit, a bez přístupu do počítače na vašem psacím stole to nepůjde. Jde tu o minuty a každá z nich může přinést vaší firmě obrovské ztráty. Jenže uklízečka již operuje právě tam a nastává trapná a hlavně stresující situace.

práce v kanceláři

Takovéto scénáře se v některých firmách odehrávaly běžně, a možná, že se odehrávají i dosud, ovšem vězte, že takto to probíhat vůbec nemusí. Úklid kanceláří může probíhat zcela v poklidném režimu mimo běžnou úklidovou dobu. Uklízečky se většinou na pracovištích pouštěly do pracovní činnosti velmi brzy ráno, a tam, kde začínaly, se zpravidla s nikým nepotkaly, jenže v rámci jejich pracovní doby se v některých kancelářích pohybovaly již s přítomnými zaměstnanci. Toto lze ale změnit tak, že zadáte pracovní činnost úklidové firmě až do večerních hodin.

kancelářské práce

Večer je lepší, než ráno – když se úklidovým pracovníkům úklidových služeb v Ostravě v rámci večerního úklidu kanceláří něco nepodaří zvládnout rychle a narazí tu na nějaký problém, maximálně se úklid protáhne, ale rozhodně o tom nebude vědět žádný kancelářský zaměstnanec. Podobné je to i s vytíráním podlah, zatímco ráno nestačí podlaha ani vyschnout a už se do práce řítí první pracovníci. Musí se tu instalovat cedule s upozorněním na kluzký povrch a může tu dojít i ke zraněním. Když se podlaha naopak vytírá večer, je dost času na to, aby přes noc do rána vyschla i bez výstražných cedulí. Večerní úklid je obecně i klidnější, protože úklidová firma ví, že na ni nikdo netlačí, a nemusí se kvůli tomu zbytečně stresovat.