Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Pěkní technika


Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu hodnÄ› lidí, kteří jsou technicky manuálnÄ› zruÄní. Já si vzpomínám tÅ™eba na svého kamaráda, který vždycky chtÄ›l opravovat mobilní telefony anebo poÄítaÄe Äi notebooky. Tohle ho vždycky bavilo. Když se tak koukám ale zpÄ›tnÄ›, tak on vlastnÄ› už jako malý kluk rád nÄ›co opravoval. Také nikdy nezapomenu tÅ™eba na ty jeho eskapády a další lumpárny, kdy tÅ™eba montoval rád nábytek anebo vždycky si dÄ›lal z nás takovou srandu, kdy nám tÅ™eba namontoval židliÄku ve tÅ™etí třídÄ›. Ano, on tohle zvládal už vÅ¡echno ve tÅ™etí třídÄ›, ale já se tomu tak extra nedivím, protože jeho rodiÄe jsou vÅ¡ichni manuálnÄ› zruÄní, a dokonce i jeho dÄ›deÄek.

A bez techniky to nejde.

Tak ten pracoval s tím, že vyrábÄ›l košíky. Má také na výrobu zahradní nábytek. Tak jsem myslela, že on tÅ™eba právÄ› jeho vnuk také u toho byl. A právÄ› se takhle nauÄil tomuhle Å™emeslu. Tady jde alespoň vidÄ›t, že lidé se nejvíce uÄí právÄ› praxí a nemusí zrovna chodit do Å¡koly, kde by se uÄili jenom teorii, protože pokud se uÄíte o technice anebo o vÄ›dÄ› jenom teorii a nevyzkoušíte si to, jako například praxí, tak podle mého názoru se nauÄíte ménÄ›, než polovinu praxí se nauÄíte vždycky vÅ¡e na sto procent. Pokud ale budete mít praxi a teorii dohromady, tak stále to bude obtížnÄ›jší, protože ÄlovÄ›k se vždycky nejvíce a nejvíce efektivnÄ› uÄí právÄ› praxí.

Technika je tady pro všechny.

Myslete si o mÄ›, co chcete, ale je tohle pravda a tohle se týká také techniky anebo dalších technických znalostí anebo zruÄností. Já jsem vždycky chtÄ›la vyrábÄ›t nÄ›co z keramiky, tohle mÄ› opravdu hodnÄ› bavilo. Také jsem mÄ›la právÄ› hrnÄířský kruh. Sice nebyl úplnÄ› nový, mÄ›la jsem ho z bazaru a toho už jsem také potom litovala, protože i když mi paní prodejkynÄ› Å™ekla, že její hrnÄířský kruh je opravdu perfektní a je bez vad, a že byl také v opravnÄ›, kdy mi zaruÄuje, že je naprosto v pořádku. Tak bohužel po tÅ™ech týdnech se mi rozbil. A když jsem ho potom dávala na opravu, tak mi bylo Å™eÄeno, že už to nejde opravit, že to bylo jenom tak chatrnÄ› opravené naoko. Aby to právÄ› Å¡lo prodat. Byla jsem opravdu zklamaná.