Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Proč je sodíková výbojka stále klíčovým světelným zdrojem


Objev sodíkové výbojky mÄ›l mimořádný vliv na civilizovaný svÄ›t, jaký se dá pÅ™ipsat jen nÄ›kterým technickým vymoženostem. Její význam dokážeme ocenit teprve v odstupu Äasu a zvláštÄ› tam, kde schází ucelená koncepce veÅ™ejného osvÄ›tlení, anebo kde je nahrazováno nevhodnými zdroji. ProÄ bychom na tuto technologii nemÄ›li dát dopustit a proÄ by se mÄ›la zachovat i pro budoucí generace?
Zavedená technologie výroby – nízké výrobní náklady díky zavedené produkci, kdy není tÅ™eba významnÄ› mÄ›nit výrobní park, je jedním z důvodů, proÄ stále v této oblasti kraluje. Z hlediska technického vývoje nemá smysl zbavovat se funkÄních schémat a bezhlavÄ› je nahrazovat inovacemi za každou cenu. ZvláštÄ›, je-li výroba relativnÄ› levná, ekologicky přípustná, a výrobky dobÅ™e slouží svému úÄelu.stojací lampa
SvÄ›telný výkon – ten je jednoznaÄnÄ› nejvyšší ze vÅ¡ech svÄ›telných zdrojů, v praxi to znamená, že k instalaci veÅ™ejného osvÄ›tlení není tÅ™eba tolik svítidel.
Teplota chromatiÄnosti – aneb barva, jakou svÄ›telný zdroj vydává, je zdánlivÄ› nepodstatná, ale ve skuteÄnosti má velmi hluboký význam. Ovlivňuje totiž přímo kvalitu naÅ¡eho života. Vysokotlaká sodíková výbojka lightpark.cz vydává záření o teplotÄ› chromatiÄnosti pÅ™ibližnÄ› 2000 K, jde o velmi teplý odstín bílého svÄ›tla, který se podobá pÅ™irozenému dennímu svÄ›tlu pÅ™i západu nebo východu slunce. pouliÄní osvÄ›lteníLidský organismus řídí tzv. orgánové hodiny, což je systém, který úzce spolupracuje s pochody slunce na obloze. NejvÄ›tší aktivita nastává v dopoledních hodinách, naveÄer naopak ustává, což se také projeví hormonálními zmÄ›nami. Tvoří se melatonin, který pÅ™ipravuje tÄ›lo do fáze odpoÄinku a spánku. SvÄ›tlo sodíkových výbojek tomuto procesu nebrání, pokud bychom vÅ¡ak veÄer příliÅ¡ dlouho svítili chladnÄ›jším odstínem, bude to mít neblahý vliv na náš spánek, regeneraci bunÄ›k a tím pádem na celý náš další život.