Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

LED panely jsou moderní bytová i kancelářská řešení umělého osvětlení


Vlastnosti velkoplošného LED svítidla

RovnomÄ›rnÄ› rozptýlené svÄ›tlo – nÄ›která bytová nebo kancelářská Å™eÅ¡ení vyžadují pokrýt prostor rovnomÄ›rným umÄ›lým svÄ›tlem, které nevrhá Å¡ikmé stíny a nepůsobí jako ruÅ¡ivý element. To se týká hlavnÄ› bodových halogenových žárovek, které se pro tyto úÄely příliÅ¡ nehodí. S podobnými obtížemi se setkávají lidé u sádrokartonových příÄek a stropních podhledů, kde by zářivka kazila estetický dojem a kde nepÅ™ipadá v úvahu závÄ›sné nebo objemné stropní svítidlo.
osvětlená vstupní hala

Nenápadný vzhled – vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto výrobků je kombinací plastového krytu a rámeÄku z eloxovaného hliníku v obdélníkových, Ätvercových, oválných Äi kulatých tvarech. Jsou velmi tenké a nepůsobí v místnosti ruÅ¡ivÄ›, lze jimi nahradit stávající zářivková tÄ›lesa.

NÄ›kolik základních typů – do stropních podhledů se používají zapuÅ¡tÄ›né podhledové LED panely, které nahrazují hliníkové mřížky s lineárními zářivkami. Jako náhrada halogenových bodových žárovek slouží vestavné typy opatÅ™ené pružinou pro zachycení v sádrokartonovém otvoru, tyto se nejÄastÄ›ji využívají v kuchyních, na toaletách a v koupelnách. Jako ozdobné vnÄ›jší prvky pak slouží velkoploÅ¡né panely s rámeÄkem, které se snadno montují na problematická místa Å¡ikmých stropů, nebo jako podsvícení reklamních ploch.

Výhody

Å iroké rozpÄ›tí barevných Å™eÅ¡ení – nejste omezeni pouze bílým denním svÄ›tlem, lze využít barevné spektrální Å¡kály Å¡estnácti milionů barev, které lze vzájemnÄ› prolínat a plynule stmívat. Pro běžné denní osvÄ›tlení vyberete odstín doslova na míru – chladnÄ›jší barvy pro práci, teplé pro odpoÄinek.
osvÄ›tlení v uÄebnÄ›

Dlouhá životnost – extrémně dlouhá životnost přesahující 50 tisíc hodin snižuje náklady na údržbu, což je důležité zejména v kancelářích a v prostorách o velké podlahové plošné výměře.

Vysoká úÄinnost – ta se pÅ™ibližuje téměř 95 procentům, což se projeví zejména velmi nízkým příkonem, resp. SpotÅ™ebou elektrické energie.