Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Jsou nutné sněhové řetězy na traktor?


V dnešní době jsme se stali poměrně dost závislými na nejrůznějších dopravních prostředcích. Požadujeme tedy po nich také to, aby fungovaly pokud možno za všech podmínek, a to včetně zimy a silné vrstvy sněhu.

Je však otázkou, zda jsou některá opatření skutečně nezbytná. Sem patří například sněhové řetězy na traktor. Jistě, u osobních či nákladních automobilů dávají smysl, neboť tyto se mohou pohybovat například po horských silnicích, kde mohou skutečně ležet vysoké vrstvy sněhu. U traktorů se to však zdá zbytečné.

kolo se sněhovými řetězy

Tím hlavním důvodem je to, že se jedná v podstatě o pracovní nástroj. Neslouží k přepravě z místa na místo, i když samozřejmě přejíždět musí. Jeho hlavním úkolem je však práce na poli, tedy orba sklizeň, postřiky a další. Žádná z těchto prací se však v zimě z pochopitelných důvodů neprovádí.

Samozřejmě, můžeme namítnout, že se používají i k tahání těžkých nákladů v obtížném terénu, například dřeva z lesa. A je pravdou, že to se může těžit i v zimě, zvláště pokud nastane kalamita, která způsobí polom. V takovém případě jsou samozřejmě řetězy plně ospravedlněné a pochopitelné.

klasický traktor

Avšak v případě, že jej používáme výhradně k zemědělským pracím, se jedná v podstatě o zbytečnou investici, zvláště když vezmeme v úvahu stále mírnější zimy na našem území. Koneckonců ani naprostá většina běžných aut, která jezdí po silnicích, je za celou zimu ani jednou nevyužije.

Než tedy začneme uvažovat nad jejich koupí, měli bychom se zamyslet nad tím, zda pro ně vůbec budeme mít použití. Právě zemědělci si totiž nemohou příliš dovolit mrhat penězi. Namísto toho je dobré se podívat, zda bychom onu částku nemohli lépe investovat někde jinde. Pokud však dojdeme k názoru, že se bez nich neobejdeme, pak nemá smysl váhat. Jejich nepoužití by totiž mohlo mít velmi nepěkné následky, a to nejen pro nás. Pak bychom si jen mohli rvát vlasy, že jsme toto opatření zanedbali. A to nikdo z nás nechce.