Strat

I přes internet se dá získat mnohá služba, rada nebo jiná pomoc. A k webům, kde lze najít a pochopitelně i využít pomocnou ruku, patří i ten náš.

Chytré, a především krásné zásuvky a vypínače


Možná vás to dříve nenapadlo, ale zkusili jste se nÄ›kdy zamyslet nad tím, jak do vaÅ¡eho bytu zapadají vaÅ¡e stávající vypínaÄe a zásuvky?
Na zásuvky a vypínaÄe v domÄ› jsme si zvykli pohlížet jako na nÄ›co běžného, nemÄ›nného, co ani pÅ™i té nejlepší vůli nedokážeme zmÄ›nit. Zkrátka to, že máme zářivÄ› bílou zásuvku na sytÄ› Äervené stÄ›nÄ› je potÅ™eba brát jako fakt, který je daný tím, že tito nezbytní elektroniÄtí pomocníci jsou na výbÄ›r pouze v bílých a béžových barvách. Ano, pÅ™esnÄ› tak to jeÅ¡tÄ› do nedávna bylo, nicménÄ› nyní tomu tak již není. A právÄ› to je důležité si uvÄ›domit. Takže neváhejte a vrhnÄ›te se na zmÄ›nu – máte jedineÄnou Å¡anci jednou provždy vymazat vÅ¡echna nevzhledná místa z vaÅ¡eho bytu a udÄ›lat z nich na pohled pÄ›kná zákoutí. JednoduÅ¡e tak, že vÅ¡echny nevzhledné zásuvky a vypínaÄe nahradíte novým, designovÄ› dokonalým zbožím.osvícený vypínaÄ
U vás doma se jistÄ› bude jednat o velkou zmÄ›nu tím správným smÄ›rem, ovÅ¡em i pÅ™esto, že je to krok revoluÄní, není potÅ™eba se jej nijak obávat. ProstÄ› proto, že to bude hraÄka. VymÄ›nit zásuvky a vypínaÄe se vyplatí vždy, když se chystáte na nÄ›jakou vÄ›tší zmÄ›nu – aÅ¥ už na rekonstrukci bydlení anebo alespoň na malování stÄ›n. V tom případÄ› zamiÅ™te do obchodu s elektrem a poÅ™iÄte si zásuvky a vypínaÄe unica Lightpark od výrobce Schneider electric, protože to jsou pÅ™esnÄ› ty, které si můžete zvolit v libovolné barvÄ›, a navíc i v pÄ›kném, designovém tvaru. To vÅ¡e pÅ™ekvapivÄ› za naprosto běžnou tržní cenu.tÅ™i vypínaÄe
PrávÄ› Å™ada unica vám umožňuje mÄ›nit zásuvky a vypínaÄe dle libosti, a to velice jednoduchým způsobem. Je postavená na chytrém modulárním systému, kdy jednotlivé vypínaÄe sestavujete z univerzálních strojků a jedineÄných barevných rámeÄků. Takže na každý strojek hravÄ› napasujete zvolený originální rámeÄek. A to nahrává budoucím zmÄ›nám – jakmile se zase rozhodnete vymalovat, staÄí jednoduÅ¡e vymÄ›nit vÅ¡echny rámeÄky.