Analýzy a studie

Bulletin Analýzy & Studie vycházel po tři roky jako měsíčník Ústavu strategických studií, který fungoval do konce roku 2002 pod Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2002 přitom bulletin vycházel jako samostatná čtvrtletní příloha brněnského politicko-kulturního časopisu Revue Proglas.Od začátku roku 2003 vycházejí Analýzy & Studie ve zjednodušené podobě jako pravidelná součást měsíčníku Revue Politika, která navazuje na Revue Proglas.