O centru

Centrum strategických studií je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/90 Sb., zákona č. 513/91 Sb. a zákona č. 68/93 Sb. jako nevládní, nezisková a nezávislá organizace.

Cílem Centra je výzkum, analýza a šíření informací a odborná debata v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě a ve světě. Svou činností chce přispívat k rozvoji oboru mezinárodních vztahů a dalších spřízněných společenskovědních oborů. Rozvíjí spolupráci se zahraničními institucemi podobného zaměření.

Centrum iniciuje a realizuje výzkumné projekty, pořádá konference a semináře, rozvíjí různé formy vzdělávací činnosti a provozuje vlastní vydavatelskou činnost v oblasti periodického i neperiodického tisku.

Napsat komentář