Centrum strategických studií vydává svůj časopis

Mnoho neziskových organizací chce být zcela pochopitelně vidět. Centrum strategických studií není žádnou výjimkou a tak se o to snaží co možná nejvíce. Jak konkrétně? Pomocí publikační činnosti. Do té nemusí spadat nutně jenom knihy, jelikož publikační činnost může být spojena i s oblastí časopisů. A právě takový je vydáván a slouží hlavně k tomu, aby se podílel na podpoře bezpečnosti v naší zemi. Samozřejmě nepřímo, jelikož prostřednictvím něj je na mnoho věcí poukazováno, stejně jako je určený i k tomu, aby se vedla debata.

Centrum strategických studií vydává časopis s názvem Rexter

Název je poměrně zajímavý a originální. Pokud vám dané slovo nic neříká, jen třeba připomenout, že se jedná o zkratku. A to hned několika slov. Ty vycházejí vlastně už ze samotného zaměření daného časopisu. Jedná se o publikaci, která je určená hlavně pro výzkum terorismu, ale pochopitelně i dalších hrozeb, kterými je extremismus a také radikalismus. Obojí v naší zemi poměrně výrazně kvete a je tedy jasné o hrozbě nejenom vědět, ale vědět i to, jak se jí postavit. Daný časopis je tedy určený jak k tomu, aby upozornil na možné problémy, tak i proto, aby hledal příčiny, nebo přicházel s možnými řešeními, jak zajistit celkovou bezpečnost v zemi.

Současnost, ale mi minulost

Časopis Rexter je celkem zajímavý i tím, že se nezaměřuje nutně jenom na soudobé problémy, které mohou souviset s různými malými, ale i velkými skupinami. Jedná se o časopis, který je unikátní také v tom, že nezapomíná na pohledy do minulosti. Je to dáno především tím, že mnoho věcí, pokud jde o celkovou bezpečnost, bývá opakováno. U mnohých situací tak dochází k tomu, že se přímo kopírují různorodé scénáře, vlivem čehož může opět dojít k hrozbě. A časopis a Centrum strategických studií na ni dokáže upozornit. A to nejenom na svých stránkách, ale i jinak.