Témat, kterými se zabývá Centrum strategických studií, je mnoho

Občanské sdružení, které má jeden hlavní cíl. A tím je bezpečnost. Jde o poměrně obecné téma, které je spojeno s mnoha jednotlivými oblastmi. Proto se podíváme na několik konkrétních témat, kterými se Centrum strategických studií přímo zabývá, nebo také zabývalo. Je to dobré hlavně k pochopení toho, jakým směrem se vlastně ubírá. Prvním známým tématem je pochopitelně propojení se zahraničím, a to jak s ohledem na spolupráci, tak s ohledem na možnost toho, aby u nás žilo více příslušníků cizího státu. Dnes poměrně aktuální téma.

Věnování se také politice

Ano, i politika dnes souvisí s lidskou bezpečností. I když si to mnoho lidí možná neovědomuje, je to jasný a neoddiskutovatelný fakt. Pokud se na to podíváme přímo, tak mezi jedno z témat, kterým se Centrum strategických studií věnovalo, byly odposlechy. Na jednu stranu nástroj dobrý, ale na stranu druhou nástroj, který se dá poměrně výrazně zneužít. A to je riziko. Stejně tak byla politickým tématem i takzvaná postdemokracie, která je také v dnešní době označována za něco, co můžeme nazvat bezpečnostní hrozbou.

Nechybí terorismus

Téma, které je s bezpečností přímo spojeno a je tedy jasné, že se nedá opomíjet. Byl tu v minulosti, je tu nyní a bude tu i v budoucnu. Jedině správný boj může útoky minimalizovat, stejně jako může nabídnout ochranu všem lidem. Centrum strategických studií se ve svých analýzách věnuje i jemu. A to bez ohledu na to, kde konkrétně je páchán, kým konkrétně je páchán. Ve všech případech je jasnou a velkou hrozbou.

Život každého člověka

Bezpečnost lidí by měla začínat u každého. Proto je dbáno i na analýzy související s životem každého člověka. Mohou to být různé neoprávněné zásahy policie, může se jednat třeba o domácí násilí, nebo je stále velkým tématem dětská prostituce, nebo pedofilie. I toto jsou oblasti, které jsou s bezpečností země výrazně spojovány.